Get Latest Updates Automatically

News

Sáng tạo Toán học - Gợi động cơ chứng minh hình học cho học sinh

Toán học là môn học có tính trừu tượng rất cao. Nó có nguồn gốc từ thực tiễn và phục vụ lại cho nhu cầu của thực tiễn. Trong toán học luôn đảm bảo sự thống nhất giữa cụ thể và trừu tượng.

1. Cơ sở xác định biện pháp
Mỗi con người khi muốn làm việc gì cần có động cơ cụ thể thì mới có kết quả tốt. Phải tự đặt ra cho mình những câu hỏi: Tại sao phải làm việc ấy? Làm việc ấy nhằm mục đích gì? ... Có như vậy khi làm việc ta mới dốc sức toàn tâm, toàn ý mà làm. Đối với việc dạy chứng minh định lí, bài toán cũng vậy việc hình thành động cơ chứng minh cho HS có vai trò rất quan trọng. Nó phát huy tính tự giác, tích cực học tập của HS. Ở bậc THCS những bài toán chứng minh đầu tiên của HS thường chưa thấy rõ sự cần thiết khi chứng minh một mệnh đề toán học. Dần dần HS quen hơn với yêu cầu chứng minh, nhưng không phải tất cả các em đều hiểu rõ một cách chính xác lý do của việc làm này, nhiều người vẫn không hết băn khoăn tại sao phải tốn công sức chứng minh nhiều điều thấy hiển nhiên trên hình vẽ hoặc hiển nhiên qua nhiều lần thực hành. Để khắc phục tình hình này cần vận dụng những cơ hội khác nhau để gợi động cơ cho hoạt động chứng minh một định lí.
2. Nội dung biện pháp
Để gợi động cơ chứng minh một định lí, bài toán cho HS thì GV có thể làm như sau:
- Cần cho HS thấy những điều thấy hiển nhiên trên hình vẽ thật ra chỉ là một hình vẽ. Nếu ta chịu khó thử thì chỉ là một số hữu hạn hình vẽ.
- GV cần cho HS hiểu kết luận rút ra được từ thực hành (đo góc, đo độ dài, ...) cũng chỉ là một kết luận được rút ra từ một số hữu hạn lần thực hành và chưa chắc nó đúng trong mọi trường hợp.                               - Vấn đề đặt ra ở đây là một mệnh đề tổng quát được gọi là đúng thì phải đúng cho mọi trường hợp. Do đó ta không thể quan sát thực hành trực tiếp trên vô số trường hợp mà phải đi chứng minh nó đúng cho mọi trường hợp.
3 Yêu cầu của biện pháp
HS cần biết:
- Quan sát trên hình vẽ hay thực hành để rút ra một nhận xét thì chưa chắc chắn đó là một nhận xét đúng.
- Một mệnh đề toán học được gọi là đúng thì phải đúng với mọi trường hợp.
- Để chứng minh một định lí thì ta phải chứng minh một cách tổng quát, chứng minh nó đúng cho mọi trường hợp.
- Chứng minh được định lí giúp các em nhớ rất kỹ nội dung của định lí và là cơ sở để các em hình thành kỹ năng chứng minh một bài toán sau này.

0 nhận xét:

Post a Comment