Get Latest Updates Automatically

News

Cách giải bài toán “Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai”

Sau đây, Sangtao24 xin trình bày các bước giải bài toán “Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai” trong chương trình Đại số 10 – Ban cơ bản:
Bài toán: Lập bản biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = ax^2 + bx + c
Bài giải:
+ Tập xác định : D = R
+ Đỉnh I = (-b/2a; f(-b/2a))
+ Trục đối xứng x = -b/2a
+ Bảng biến thiên:

+ Điểm đặc biệt
A (0; c), A’(-b/a; c)
B(x1; 0), C(x2; 0) (nếu có), (trong đó x1, x2 là hai nghiệm của phương trình ax^2 + bx + c = 0. Theo Sangtao24 thì việc lập bảng biến thiên và sẽ đồ thị hàm số bậc hai không cần xác định hai điểm B và C ?!)
+ Đồ thị

Theo Sangtao24 thì các bước giải bài toán “Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai” là khá hoàn thiện so với các bước giải tron SGK Đại số 10 – Ban cơ bản. Đây cũng là nội dung tham khảo tốt cho việc thay đổi SGK của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

0 nhận xét:

Post a Comment