Get Latest Updates Automatically

News

Sáng tạo Toán học – Bài toán tìm quỹ tích các điểm I khi điểm M chạy trên đường tròn

Sangtao24 – Sáng tạo Toán học xin trình bày Dự đoán và Cách vẽ bài toán: +Bài 50 trang 87 SGK Toán 9 tập hai. Cho đường tròn đường kính AB cố định. M là một điểm chạy trên đường tròn. trên tia đối của tia MA lấy điểm I sao cho MI = 2MB.
a/ Chứng minh góc AIB không đổi.
b/ Tìm tập hợp các điểm I nói trên.

+Dự đoán. Theo câu a/ ta có góc AIB không đổi nên quỹ tích các điểm I nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc AIB là hai cung chứa góc AIB dựng trên đoạn AB.

+Cách vẽ. Trước hết ta vẽ đường tròn đường kính AB, dựng điểm M thuộc đường tròn, vẽ tam giác ABM. Để vẽ được điểm I thỏa mãn đề toán, ta làm như sau: Vẽ tia AM, vẽ đường tròn tâm M bán kính MB, đường tròn này cắt tia AM tại E, vẽ điểm I đối xứng với điểm M qua điểm E. Sau đó, ta ẩn các đối tượng không cần thiết đi, tao vết cho điểm I, tạo nút điều khiển cho điểm M, ta thu được hình cần vẽ.

0 nhận xét:

Post a Comment