Get Latest Updates Automatically

News

Sáng tạo Toán học - Bài toán Tìm quỹ tích giao điểm O của hai đường chéo trong các hình thoi

Sangtao24 - Sáng tạo Toán học xin trình bày dự đoán và cách vẽ, có minh hoạ tính động, bài toán: Bài 45 trang 86 SGK Toán 9 tập hai. Cho các hình thoi ABCD có cạnh AB cố định. Tìm quỹ tích giao điểm O của hai đường chéo trong các hình thoi đó.

+Dự đoán. tam giác OAB vuông tại O nên quỹ tích điểm O là đường tròn đường kính AB.

+Cách vẽ. Trước hết ta vẽ đường tròn đường kính AB, dựng điểm O thuộc đường tròn, vẽ điểm C đối xứng với điểm A qua điểm O, vẽ điểm D đối xứng với điểm B qua điểm O. Sau đó, ta ẩn đường tròn đường kính AB đi, tạo vết cho điểm O, tạo nút điều khiển cho điểm O, ta thu được hình cần vẽ.

0 nhận xét:

Post a Comment