Get Latest Updates Automatically

News

Sáng tạo Toán học - Bài toán Tìm quỹ tích giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác

Sangtao24 - Sáng tạo Toán học xin trình bày Dự đoán và Cách vẽ bài toán: Bài 44 trang 86 SGK Toán 9 tập hai. Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong. Tìm quỹ tích điểm I khi A thay đổi.

+Dự đoán. Đối với bài toán quỹ tích này, trước hết ta phải nghĩ đến hệ quả “Quỹ tích các điểm nhìn đoạn thẳng BC cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính BC”. Do đó, điểm A sẽ di chuyển trên đường tròn đường kính BC. Điểm I nhìn cạnh BC bởi một góc BIC, nên quỹ tích điểm I khi điểm A thay đổi là hai cung chứa góc BIC dựng trên đoạn BC.
+Cách vẽ. Trước hết ta vẽ đường tròn đường kính BC, dựng điểm A thuộc đường tròn, vẽ điểm I là giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác, sau đó cho các đối tượng không cần thiết ẩn đi, tạo vết cho điểm A và điểm I, tạo nút điều khiển cho điểm A, ta thu được hình cần vẽ.

0 nhận xét:

Post a Comment