Get Latest Updates Automatically

News

Sáng tạo Toán học – Bài toán tìm quỹ tích các tiếp điểm

Sangtao24 – Sáng tạo Toán học xin trình bày Dự đoán và Cách vẽ bài toán: Bài 48 trang 87 SGK Toán 9 tập hai. Cho hai điểm AB cố định. Từ A vẽ các tiếp tiếp tuyến với các đường tròn tâm B bán kính không lớn hơn AB. Tìm quỹ tích các tiếp điểm.

+Dự đoán. Ta có định lý “Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm”. Do AH và AH’ là các tiếp tuyến của đường tròn tâm B nên tam giác ABH vuông tại H và tam giác ABH’ vuông tại H’. Vậy, quỹ tích các điểm H và H’ là đường tròn đường kính AB.

+Cách vẽ. Trước hết ta vẽ đoạn thẳng AB, dựng điểm M thuộc đoạn AB, vẽ đường tròn đường tâm B, bán kính BM, vẽ các tiếp tuyến AH và AH’ với đường tròn. Sau đó ta tạo vết cho điểm H và H’, tạo nút điều khiển cho điểm M, ta thu được hình cần vẽ.

0 nhận xét:

Post a Comment