Get Latest Updates Automatically

News

Sáng tạo Toán học - Mối liên hệ của đối tượng hình học thông qua máy tính

     Với sự bùng nổ của khoa học công nghệ như hiện nay, với nhu cầu của sự phát triển, việc giải quyết một công việc đòi hỏi phải thật nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Do đó, với sự ra đời của máy vi tính đã góp phần giải quyết lượng công việc lớn chỉ trong thời gian rất ngắn. Ngày nay, máy vi tính trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học - kĩ thuật. Ngược lại, sự phát triển của khoa học - kĩ thuật không thiếu sự góp phần của máy vi tính.

   Máy tính thật sự bộc lộ một hiện tượng quan trọng đối với học sinh quen với các tình huống trên giấy bút. Đối với các học sinh làm việc trên giấy bút thì những sự không hoàn hảo của một hình vẽ không ảnh hưởng lớn đến việc làm toán (như vẽ một đường thẳng thì đôi khi không thật sự thẳng), vì nó thực sự đòi hỏi các kiến thức toán học.
   Một hình vẽ lí tưởng có thể đưa đến nhiều hình vẽ phụ thuộc vào các khía cạnh phù hợp với bài toán cần được giải. Đối tượng toán học gắn liền với một hình vẽ không thể được suy ra từ chỉ một hình vẽ mà còn từ một đoạn văn theo một cách không rành mạch có thể giải thích bằng hai lí do, một là: Một số quan hệ không rõ ràng trên hình vẽ có thể không phản ánh tính chất của hình hình học, hai là: Một số khía cạnh của hình hình học liên quan đến những phần tử thay đổi trong các tập con của mặt phẳng. Một hình vẽ không thể miêu tả tính chất thay đổi của các phần tử của nó.
   Máy tính đã và đang được sử dụng để thiết kế các chương trình cho phép có vô số hình vẽ gắn liền với một hình hình học đã cho, chúng ta có thể thao tác trên các hình vẽ đó. Người ta có thể làm điều đó bằng nhiều phương tiện như ngôn ngữ lập trình hay lặp lại các chương trình có sẵn. Sự tiến bộ của các phương tiện công nghệ đã cho phép những thao tác trực tiếp và hình vẽ trên màn hình có thể được thay đổi bằng cách kích chuột và kéo rê các hình vẽ trong khi các tính chất hình học được sử dụng để dựng hình vẽ được bảo toàn. Một tính chất chung của các phần mềm động là cách sử dụng của chúng để mô tả tường minh các hình: Một hình vẽ được tạo trên màn hình là kết quả của một quá trình thể hiện bởi người học, các em đã làm tường minh định nghĩa các đối tượng. Những phần mềm động như vậy khác với các chương trình vẽ hình mà quá trình của nó chỉ liên quan đến những gì xuất hiện trên màn hình mà không có mối liên hệ giữa các phần tử.
   Chúng ta biết rằng, cách dạy hình học truyền thống thường chú trọng vào vai trò của những kiến thức lí thuyết mà bỏ qua hoặc đánh giá thấp những mối quan hệ giữa hình vẽ và lí thuyết hình học. Hình học không được trình bài như là kiến thức cho phép sự lí giải các hiện tuợng trực quan hay ngay cả để điều khiển và dự đoán chúng. Vai trò của những hình vẽ chỉ được nhìn nhận như là một minh họa cho các khái niệm hình học. Học sinh không được dạy cách làm thế nào để phân biệt những tính chất không gian là thích đáng, không theo một quan điểm hình học, mà chúng lại gắn liền với hình vẽ.
   Mặt khác trong môi trường máy tính thông qua các khả năng đặc thù của nó, cho phép ta đặt ra các bài toán mà không dễ gì đặt ra được cho học sinh trên môi trường giấy bút như: Phép dựng hình thì việc dựng một số hình phụ thuộc vào vị trí tương đối với nhau trong không gian của các phần tử của hình mà ta có thể thay đổi bằng cách kéo rê chuột, hay đặt ra những vấn đề mới cho học sinh như chuyển từ mô tả bằng lời một hình học sang môt hình vẽ; giải thích sự tuân thủ các hình vẽ theo phương diện hình học tương ứng với việc chuyển từ hình vẽ sang mô tả bằng lời và giải thích; tái tạo lại một hình vẽ hay biến đổi một hình vẽ bằng cách dùng hình học.

0 nhận xét:

Post a Comment