Get Latest Updates Automatically

News

Sáng tạo Toán học - Mô hình toán học tích cực nâng cao chất lượng học toán

     Sáng tạo Toán học (Mathematical creativity) không đơn thuần chỉ là sáng tạo trong lúc học Toán, làm Toán hay nghiên cứu các lĩnh vực của Toán học... Mà Sáng tạo Toán học là sáng tạo chủ đạo trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

    Với máy tính, người học có thể xem xét nhiều hình vẽ ở nhiều dạng hơn là thao tác với giấy bút, từ đó hướng người học tới việc khám phá ra các giả thuyết một cách dễ dàng hơn. Khả năng đồ họa của những mô hình toán tích cực cho phép người học tiếp cận dễ dàng các mô hình có tính trực quan.
      Mô hình toán tích cực có thể nuôi dưỡng và thúc đẩy người học tham gia làm chủ các ý tưởng toán học trừu tượng. Mô hình toán học tích cực làm phong phú phạm vi và chất lượng khảo sát toán bằng cách cung cấp một phương tiện để nhìn thấy được các ý tưởng toán học từ nhiều khía cạnh khác nhau. Sử dụng công cụ của mô hình toán học tích cực, người học có thể lập luận về các vấn đề tổng quát hơn hoặc có thể khảo sát dễ dàng bài toán khi tăng độ phức tạp của bài toán lên.
Mô hình toán tích cực tạo cho giáo viên nhiều cơ hội để điều chỉnh việc dạy phù hợp với nhu cầu đặc biệt của học sinh. Những học sinh hay xao lãng với việc học toán có thể tập trung hơn với những vấn đề toán trên máy tính. Đối với những học sinh hay gặp khó khăn trong học toán, các em có thể thu được kết quả từ những sai lầm mà các em gây nên trong môi trường máy tính. Những học sinh hay gặp phải rắc rối với những qui tắc toán cơ bản có thể phát triển và trình bày những hiểu biết của mình bằng một cách khác, mà những điều đó giúp các em hiểu được các qui tắc. Những khả năng thu hút học sinh bằng những thách thức có tính cụ thể hóa trong toán tăng lên một cách đáng kể khi sử dụng những mô hình toán tích cực.
      Mối quan hệ giữa công nghệ thông tin với dạy học toán đã và đang được nhiều nhà giáo dục quan tâm. Ngay cả với những giáo viên có nhiều kinh nghiệm cũng phải thừa nhận rằng phải nhiều hơn một lần giải thích rõ ràng để người học nắm bắt và hiểu được khái niệm toán học mới. Để người học nắm bắt và đưa ra được các mối quan hệ giữa các khái niệm, không chỉ đơn giản là bằng cách giáo viên nói ra các quan hệ đó. Con đường hình thành khái niệm của người học ở giai đoạn đầu thường không như con đường mà giáo viên giảng dạy mong muốn cũng như không theo một thứ tự được biết của toán học. Giải quyết vấn đề, những công việc thực tế phù hợp, thảo luận, khảo sát là những khía cạnh cần thiết của môi trường học toán.
      Công nghệ thông tin trong dạy và học toán có thể được xem như là sự hỗ trợ một đặc tính tương tác của người học và người dạy bởi các đồ dùng dạy học phù hợp. Những phương tiện dạy học thông tin điện tử đem lại những khả năng có tính động cơ, kích thích sự thích thú để lôi cuốn người học vào việc học và hiểu toán.
Nếu việc dạy toán được xem như là một quá trình truyền thụ, thì công nghệ thông tin được sử dụng để trình bày, giải thích và làm sáng tỏ các ý tưởng toán học,… từ đó làm tăng tính thuyết phục đối với người học. Còn nếu xem việc dạy toán như là một quá trình kiến tạo, thì công nghệ thông tin được sử dụng gắn liền với người học, nó khuyến khích tính độc lập suy nghĩ và tính “nghi ngờ” khoa học của người học. Như vậy với những điều đó cho phép giáo viên sử dụng công nghệ thông tin một cách phù hợp và có ý thức trong dạy học toán nhằm giúp học sinh kiến tạo tri thức.

0 nhận xét:

Post a Comment