Get Latest Updates Automatically

News

Sangtao24 Group cần bán gấp domain hcmtv.com

HCMtv.com có tên đầy đủ là : (Thành Phố) Hồ Chính Minh television, là tên miền có mang nhiều ý nghĩa về lĩnh vực truyền hình (television) của một thành phố lớn nhất Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh... Logan của HCMtv.com là "Nơi thể hiện lòng yêu nước của người Việt". Nếu bạn cần một tên miền để phát triển về lĩnh vực truyền thông, thì HCMtv.com là sự lựa chọn hoàn hảo.
Sangtao24 Group xin đưa ra giá bán domain HCMtv.com là 100.000 USD.

Email liên hệ: support@sangtao24.com
Điện thoại liên hệ: 01644412397

Chủ tịch

Goodspeed Ceo

0 nhận xét:

Post a Comment